Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Με το Π.Δ. 17/96 επεκτάθηκε η υποχρέωση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας και στις τεχνικές εταιρείες - κοινοπραξίες που απασχολούν έστω και ένα μισθωτό. Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει στον εργοταξιάρχη γραπτές ή προφορικές υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με θέματα ασφάλειας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων.

 Ο Τεχνικός Ασφαλείας:

  • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν τη λειτουργίας τους, τις παραγωγικές διαδικασίες και τις μεθόδους εργασίας 
  • Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας και την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων με τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων εργασίας και αναφέρει  στον εργοδότη τυχόν νομοθετικές παραλήψεις.
  • Συμβουλεύει όσον αφορά τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της εργασίας, την προμήθεια εξοπλισμού, την επιλογή και τον έλεγχο μέσων ατομικής προστασίας, την διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας και γενικά για την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Διερευνά τα αίτια των ατυχημάτων.
  • Εποπτεύει τη διενέργεια ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού.
  • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τον επαγγελματικό κίνδυνο.
  • Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης