Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

Aviation Security 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θεσπίζει κοινούς κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία της πολιτικής αεροπορίας από πράξεις παράνομης παρέμβασης.

Οι διατάξεις του κανονισμού ισχύουν για όλους τους αερολιμένες ή τμήματα αερολιμένων που βρίσκονται σε μια χώρα της ΕΕ που δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς.

Οι διατάξεις ισχύουν επίσης για όλους τους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αερομεταφορέων, που παρέχουν υπηρεσίες στους προαναφερθέντες αερολιμένες.

Ισχύει επίσης για όλες τις οντότητες που βρίσκονται εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του αερολιμένα που παρέχουν υπηρεσίες στα αεροδρόμια.

Τα πρότυπα του κανονισμού 300/2008 εφαρμόζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1998 της Επιτροπής.

Ο κανονισμός αριθ. 2320/2002 από το 2002 εισήγαγε την απαίτηση να έχουν ελέγχους ασφαλείας για όλες τις επιβατικές πτήσεις, επίσης εσωτερικές.