Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

Μελέτη Εκρηκτικής Ατμόσφαιρας 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες ΑΤΕΧ, κάθε οργανισμός ο οποίος εμπλέκεται στη χρήση, διαχείριση, επεξεργασία και παραγωγή υλικών που μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικές ατμόσφαιρες (εύφλεκτα υγρά και αέρια, καύσιμες σκόνες), υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους έκρηξης.

Οι κυριότερες από αυτές τις υποχρεώσεις είναι: 

  • Προσδιορισμός, αξιολόγηση και εκτίμηση των κινδύνων έκρηξης.
  • Καθορισμός διαβαθμισμένων επικίνδυνων περιοχών - ζωνών (area classification).
  • Χρησιμοποίηση κατάλληλα πιστοποιημένου κατά ΑΤΕΧ εξοπλισμού.
  • Καθορισμός μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους από εκρηκτικές ατμόσφαιρες.
  • Ανάπτυξη Εγγράφου Προστασίας από Εκρήξεις.

Η SAFE BUSINESS S.A διαθέτει στελέχη με σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών ΑΤΕΧ και την σύνταξη Εγγράφων Προστασίας από Εκρήξεις, έχοντας αναπτύξει σχετικές μελέτες σε εγκαταστάσεις μεγάλων επιχειρήσεων (εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημική βιομηχανία, κ.λπ.).