Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

Μελέτη Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας 

Η μελέτη πυροπροστασίας (ενεργητική και παθητική) και ο έλεγχος ανά τακτά χρονικά διαστήματα της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης αποτελεί νομοθετική υποχρέωση για όλα τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί μετά το 1988. Η μέριμνα για τα θέματα πυροπροστασίας συμβάλλει στην άμεση κατάσβεση πυρκαγιών χωρίς προβλήματα ή ελλείψεις και στην ορθή εκκένωση των χώρων, ενώ η οργάνωση της πυρασφάλειας συμβάλλει στην πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιάς στην επιχείρηση

Η SAFE BUSINESS S.A προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

  • Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας για όλες τις κατηγορίες κτιρίων.
  • Επιτόπιο έλεγχο της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης, παρέχοντας την απαιτούμενη από την ελληνική νομοθεσία τεκμηρίωση .
  • Σύνταξη Σχεδίων Εκκένωσης Εγκαταστάσεων Σχεδίων Εκκένωσης Εγκαταστάσεων.
  • Μελέτες Σήμανσης Ασφαλείας - Οδεύσεων Διαφυγής 
  • Εκπαίδευση Ομάδων Πυρασφάλειας.
  • Υποστήριξη για την διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας.