Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

Μελέτη Διαχείρισης Κρίσεων

Οι κρίσεις είτε πρόκειται για οικονομικές, είτε για περιβαλλοντολογικές ή βιομηχανικές μπορούν να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις ανά πάσα στιγμή.

Η SAFE BUSINESS S.A με την εμπειρία που κατέχει έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει σε έναν οργανισμό μοντέλο Διαχείρισης πιθανής Κρίσεων του.

Η συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει: 

 • Προσδιορισμό κινδύνων και αξιολόγηση αυτών.
 • Υπολογισμό των επιπτώσεων της κάθε κρίσης στον Οργανισμό.
 • Συστήματα προειδοποίησης εμφάνισης κρίσεων.
 • Επίσημες και ανεπίσημες επικοινωνίες διαχείρισης της κρίσης.
 • Διαχείριση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την διαχείριση της εικόνας του Οργανισμού.
 • Σχέδιο αντιμετώπισης κρίσης.
 • Σχέδιο ανάκαμψης από τις επιπτώσεις της κρίσης.
 • Διαχείριση ψυχολογίας κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης.
 • Προετοιμασία και ασκήσεις εξομοίωσης κρίσεων.
 • Αξιολόγηση διαχείρισης κρίσης - Βελτιώσεις - Αναθεωρήσεις.

Έχοντας ένας Οργανισμός προετοιμαστεί κατάλληλα θα έχει τη δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης καταστάσεων όπου θα έχουν προκύψει από: 

 • Έλλειψη υποστήριξης για τις βασικές ανάγκες παραγωγής.
 • Απώλεια - ζημιά κτηριακών εγκαταστάσεων
 • Ανικανότητα εξυπηρέτησης αναγκών των πελατών.
 • Απώλεια εργατικού προσωπικού.
 • Έλλειψη ζήτησης από την πλευρά των πελατών.
 • Αδυναμία πρόσβασης σε αγορές κ.α