Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

Μελέτη Σήμανσης Ασφαλείας 

Με την κατάλληλη σήμανση ασφαλείας μπορούν να μειωθούν δραστικά τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες, με όλες τις ευμενείς συνέπειες που θα έχει αυτό όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά και για την ομαλή λειτουργία και παραγωγικότητα της επιχείρησης.

Η SAFE BUSINESS S.A εξειδικεύεται στην μελέτη, προμήθεια και τοποθέτηση σημάτων ασφαλείας σε χώρους εργασίας με σκοπό: 

  • Tην σωστή υπόδειξη κινδύνων στους χώρους εργασίας .
  • Tην υπόδειξη υποχρεωτικής χρήσης Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.
  • Tην υπενθύμιση των εργαζομένων για να έχουν ορθή συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των εργασιών τους 
  • Nα τηρεί τις νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων (Π.Δ. 105/95 “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ”)

Τοποθετώντας η επιχείρηση τη σωστή σήμανση στο σωστό σημείο με τις σωστές διαστάσεις είναι σαν να υποδεικνύει συνεχώς στον εργαζόμενο τους κινδύνους και τα μέτρα ασφαλείας, όπου σύμφωνα με την νομοθεσία είναι υποχρεωμένος να τα τηρεί. Άρα σε περίπτωση ατυχήματος μειώνεται η υπευθυνότητα του εργοδότη γιατί αποδεικνύεται εύκολα η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τον εργαζόμενο