Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας αποτελεί μία από τις βασικές εργοδοτικές υποχρεώσεις (Ν. 3850/10). . Ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας είναι συμβουλευτικός, προσφέρει ουσιαστική στήριξη στην επιχείρηση για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, την εφαρμογή καλών πρακτικών εργασίας και τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

 Ο Τεχνικός Ασφαλείας:

  • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν τη λειτουργίας τους, τις παραγωγικές διαδικασίες και τις μεθόδους εργασίας 
  • Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας και την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων με τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων εργασίας και αναφέρει  στον εργοδότη τυχόν νομοθετικές παραλήψεις.
  • Συμβουλεύει όσον αφορά τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της εργασίας, την προμήθεια εξοπλισμού, την επιλογή και τον έλεγχο μέσων ατομικής προστασίας, την διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας και γενικά για την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Διερευνά τα αίτια των ατυχημάτων.
  • Εποπτεύει τη διενέργεια ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού.
  • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τον επαγγελματικό κίνδυνο.
  • Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης

Η SAFE BUSINESS S.A διαθέτει το πλέον οργανωμένο δίκτυο Τεχνικών Ασφαλείας.

«Αξιοποιώντας την εμπειρία του παρελθόντος επενδύουμε στο μέλλον υιοθετώντας καινοτόμες ιδέες και σύγχρονες τεχνικές ώστε το παραγόμενο προϊόν να είναι πραγματικά χρήσιμο στον πελάτη και όχι θεωρητική προσέγγιση του αντικειμένου.»