Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ CE

H σήμανση CE αποδεικνύει την συμμόρφωση ενός προϊόντος με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το σήμα CE πάνω σε ένα προϊόν αποτελεί το διαβατήριο για την ελεύθερη διακίνηση του στην Ευρωπαϊκή αγορά και εξασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό και την διαφάνεια των εμπορικών συναλλαγών εντός και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης για να αποτελεί η αγορά ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού επιλέξιμη δαπάνη για τα επιδοτούμενα προγράμματα θα πρέπει ο μηχανολογικός εξοπλισμός να φέρει τη σήμανση CE

Oι κατασκευαστές υποχρεούνται να πιστοποιούν τα προϊόντα τους, βεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους καταναλωτές ότι αυτά έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με καθορισμένες απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής.

Η σήμανση CE δηλώνει ότι το προϊόν είναι ασφαλές εφόσον χρησιμοποιείται για τον σκοπό που προορίζεται και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

Η διαδικασία πιστοποίησης CE διαφέρει ανάλογα με το είδος του προϊόντος και το βαθμό επικινδυνότητας.

Στην απλούστερη περίπτωση αρκεί o εσωτερικός έλεγχος της κατασκευής κατά τον οποίο ο κατασκευαστής οφείλει να έχει στην κατοχή του τον Τεχνικό Φάκελο για την σήμανση CE τον οποίο επιδεικνύει όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει όλες τις μελέτες τα σχέδια των εξαρτημάτων και τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται: 

 • Εσωτερικός έλεγχος κατασκευής με επιτήρηση του τελικού ελέγχου.
 • Εξέταση " CE τύπου".
 • Εξέταση "CE σχεδιασμού".
 • Συμμόρφωση προς τον τύπο 
 • Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής .
 • Διασφάλιση ποιότητας προϊόντων
 • Επαλήθευση επί προϊόντων.
 • Επαλήθευση ¨CE ανά μονάδα".
 • Πλήρης διασφάλιση ποιότητας.
 • Πλήρης διασφάλιση ποιότητας με έλεγχο του σχεδιασμού και επιτήρηση της τελικής δοκιμής.

H σήμανση CE αποδεικνύει την συμμόρφωση ενός προϊόντος με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συνήθεις εργασίες που κάνουμε σε μία πιστοποίηση CE αποτελούνται από: 

 • Την εκπόνηση των κατασκευαστικών σχεδίων εάν αυτά δεν υπάρχουν.
 • Την εκπόνηση μελέτης αντοχής των υλικών εφόσον απαιτείται.
 • Τη σύνταξη δήλωσης συμμόρφωσης.
 • Τη σύνταξη τεχνικού φακέλου.
 • Τη σύνταξη του εγχειριδίου χρήσης.
 • Τους εργαστηριακούς ελέγχους αν χρειάζονται σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς