Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ

Οι Νομικοί της SAFE BUSINESS S.A, με εξειδίκευση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, με μεγάλη πείρα στο Εργασιακό δίκαιο και με την υποστήριξη των Τεχνικών Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας, αναλαμβάνουν την Νομική εκπροσώπηση εταιρειών αλλά και εργαζομένων με τρόπο υπεύθυνο και επιστημονικά κατοχυρωμένο.

Εστιάζουμε στην άρτια προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του πελάτη μας όχι μόνο στην αίθουσα των δικαστηρίων αλλά και εκτός, μέσω της προληπτικής ενημέρωσή τους

Διερεύνηση – Ανάλυση Εργατικών Ατυχημάτων – Πραγματογνωμοσύνη 

Τα στελέχη της SAFE BUSINESS S.A διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση, διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων και φυσικών καταστροφών (Πυρκαγιάς, Πλημμύρας κτλ) και έχουν την ικανότητα να εκπονήσουν τεχνικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνες. 

Μια τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στην αναζήτηση και τον προσδιορισμό των πραγματικών αιτιών ενός ατυχήματος – μίας καταστροφής.

Οι πιο κύριοι λόγοι για να ερευνηθεί ένα ατύχημα στο χώρο εργασίας είναι : 

 • Να ανακαλύψει την αιτία των ατυχήματος και την πρόληψη παρόμοιων ατυχημάτων στο μέλλον.
 • Να εκπληρώσει οποιεσδήποτε νομικές απαιτήσεις.
 • Να καθορίσει το κόστος ενός ατυχήματος.
 • Να εξακριβωθεί η συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία.
 • Η επεξεργασία των αξιώσεων αποζημίωσης των εργαζομένων.

Αντικείμενο της SAFE BUSINESS S.A σε μία καταστροφή είναι : 

 • Η διερεύνηση της γενεσιουργού αιτίας της ζημιάς.
 • Η ανάλυση των αιτιών για την επέκταση της ζημιάς (πχ. πυρκαγιών).
 • Η καταγραφή της έκτασης της ζημιάς. 
 • Η σύνταξη τεχνικής πραγματογνωμοσύνης.
 • Η εκτίμηση της θετικής (υλική ζημιά) και της αποθετικής ζημιάς (απώλεια κερδών).
 • Η ανάδειξη και ο καταμερισμός της ευθύνης, με ανάλυση των τεκμηρίων, των εγγράφων κλπ.
 • Η διαπραγμάτευση μέχρι τον τελικό διακανονισμό της ζημιάς (αποζημίωση ή απεμπλοκή), πάντα με γνώμονα τις ανάγκες και τις επιταγές του εκάστοτε εντολέα. 
 • Η επιθεώρηση επιχειρήσεων και η διατύπωση σχετικών συστάσεων με σκοπό το περιορισμό των πιθανοτήτων πρόκλησης ζημιών.

Μια σωστά τεκμηριωμένη πραγματογνωμοσύνη λαμβάνει ουσιαστικό ρόλο στην ενδεχόμενη δικαστική εξέλιξη ενός ατυχήματος, βοηθώντας ουσιαστικά στην διαλεύκανση υποθέσεων και στην υποστήριξη δίκαιου δικαστικού αποτελέσματος. 

Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται τα δικαστήρια να αναγνωρίσουν συνυπαιτιότητα των εναγόντων εργαζομένων, όπου διαπιστώνεται ότι για το επελθόν ατύχημα ευθύνονται και αυτοί με συγκλίνουσα αμέλεια με αποτέλεσμα να μειώνεται ανάλογα η αποζημίωση τους. 

Το εργατικό ατύχημα, ιδιαίτερα αν είναι σοβαρό, είναι μία τραγική στιγμή για τον εργαζόμενο, κατά την οποία εντελώς ξαφνικά υφίσταται σημαντική βλάβη του σώματος ή της υγείας του.

Ταυτόχρονα ένα εργατικό ατύχημα συνεπάγεται σημαντικό κόστος και για το εργοδότη, διότι σε περίπτωση αμέλειάς του καλείται να καταβάλει σημαντικά ποσά για αποζημίωση.