Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

ISO 45001:2018 σχετικά με τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Το ISO 45001:2018 είναι ένα διεθνές Διαχειριστικό Σύστημα που αφορά την επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον.

Σκοπός του είναι να βοηθήσει τις εταιρείες να αναπτύξουν την Κουλτούρα Ασφάλειας στο προσωπικό τους ώστε να ελέγξουν και να μειώσουν τον αριθμό των επαγγελματικών ασθενειών και εργατικών ατυχημάτων.

Ένα Διαχειριστικό Σύστημα ISO 45001:2018 παρέχει ένα πλαίσιο εργασίας το οποίο βοηθάει να: 

  • Μειώσει έως και εξαλείψει τα εργατικά ατυχήματα στους εργασιακούς της χώρους.
  • Διαβεβαιώσει ότι συμμορφώνεται με τις Εθνικές και Διεθνείς Νομοθετικές απαιτήσεις για την Ασφάλεια και Υγεία.
  • Μειώσει το παραγωγικό κόστος περιορίζοντας τις χαμένες εργατοώρες που προέρχονται από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.
  • Μειώσει την πιθανότητα απώλειας εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων.
  • Μειώσει τα ασφαλιστικά κόστη.
  • Δημιουργήσει σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ αυτής και των τοπικών Αρχών.
  • Αυξήσει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων στην διοίκηση της εταιρείας.
  • Βελτιώσει την εικόνα της επιχείρησης έναντι ανταγωνιστών