Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

ISO 22000: 2018 σχετικά με τη διαχείριση της ασφάλειας τροφίμων

Το πρότυπο ISO 22000 «Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ)» αποσκοπεί στην εναρμόνιση, σε παγκόσμια κλίμακα, του τρόπου εφαρμογής των διεθνώς αποδεκτών αρχών HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) από τις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων ώστε να διατίθενται ασφαλή τρόφιμα στον καταναλωτή.

Ειδικότερα όλες οι επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων που παράγουν ή διακινούν πρώτες ύλες τροφίμων ή τρόφιμα και ποτά οφείλουν να διασφαλίζουν το ενδεχόμενο επίπεδο ελέγχου των κινδύνων για την ασφάλεια τροφίμων αυτών και να παρέχουν προϊόντα με το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου.

Οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000 είναι μεταξύ άλλων: 

  • Η επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις για ασφαλή τρόφιμα.
  • Η πρόληψη των κινδύνων.
  • Η βελτιστοποίηση διαχείρισης πόρων.
  • Η μείωση των απωλειών τεχνογνωσίας.
  • Η προστασία της επωνυμίας της επιχείρησης.
  • Ο αποτελεσματικός έλεγχος των αλλαγών (νέα διεργασία-προϊόν).
  • Ο αποτελεσματικός έλεγχος των αλλαγών (νέα διεργασία-προϊόν).
  • Η δυναμική επικοινωνία με άλλους οργανισμούς στην αλυσίδα τροφίμων, τις αρμόδιες αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Η βελτίωση των διατμηματικών σχέσεων και γενικότερα της εσωτερικής επικοινωνίας.
  • Η αύξηση της εμπιστευτικότητας του κοινού στο παραγόμενο τρόφιμο.

Επιπροσθέτως, το ISO 22000 έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης όπως το ISO 9001, και το ISO 14001, ώστε να είναι δυνατή η ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.