Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

ISO/IEC 20000-1:2018 σχετικά με τη διαχείριση υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφορίας (IT)

Το ISO/IEC 20000-1 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, οι οποίες διαχειρίζονται δικά τους πληροφοριακά συστήματα, ακόμη κι αν η διεργασία αυτή έχει ανατεθεί σε υπεργολάβο ή οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης της τεχνολογίας πληροφοριών σε πελάτες τους.

Η εφαρμογή του ISO 20000 και η πιστοποίηση του επιτρέπει στον οργανισμό σας να αποδείξει ότι οι υπηρεσίες πληροφορικής που παρέχει εναρμονίζονται με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. Το πρότυπο βασίζεται στις εργασίες του Office of Government Commerce (OGC) και του IT Infrastructure Library (ITIL). Παρέχει στους πελάτες σας τη σιγουριά ότι οι υπηρεσίες πληροφορικής που παρέχετε ακολουθούν ένα διεθνώς αποδεκτό πλαίσιο.

Η πιστοποίηση ISO 20000 μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της φήμης του οργανισμού σας και να σας κάνει να ξεχωρίσετε από τους ανταγωνιστές σας. Ενισχύοντας την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη στην ικανότητά σας να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τις υπηρεσίες πληροφορικής που προσφέρετε, αυξάνετε τις πιθανότητες για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.