Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

Εκπαίδευση σε Έκτακτη Ανάγκη

Tα σεμινάρια αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης απευθύνονται τόσο στο προσωπικό επιχειρήσεων, όσο και στις Ομάδες Πυρασφάλειας / Έκτακτης Ανάγκης καθώς και στους επικεφαλής αυτών. 

Καλύπτουν τις βασικές αρχές της διαχείρισης δυσμενών συμβάντων που μπορούν να λάβουν εντός μιας επιχείρησης, όπως πυρκαγιά, σεισμός, ληστεία, δολιοφθορά, απειλή κτλ. 

Στον τομέα της Αντιμετώπισης της Έκτακτης Ανάγκης, παρέχουμε τα εξής εκπαιδευτικά σεμινάρια: 

 • Σεμινάριο Έκτακτης Ανάγκης για το προσωπικό επιχειρήσεων, δίδοντας έμφαση σε πρακτικές βέλτιστης αντίδρασης του προσωπικού που δεν είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση ή την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης 
 • Σεμινάριο έκτακτης ανάγκης για Ομάδες Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, εξειδικευμένο για τα μέλη των Ομάδων που είναι επιφορτισμένα με τη διαχείριση των έκτακτων συμβάντων 

Προσαρμοσμένα Σεμινάρια για ειδικές περιπτώσεις (π.χ. Σεμινάριο Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης σε Συναυλίες και λοιπές Εκδηλώσεις) Μετά το πέρας του κάθε σεμιναρίου, κάθε εκπαιδευόμενος θα έχει: 

 • Γνώση στη βέλτιστη αντίδραση σε μία σειρά καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμό, δολιοφθορά, ληστεία, κτλ).
 • Γνώση περί της οργάνωσης των Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης και του τρόπου λειτουργία τους κατά τη διάρκεια κάποιου συμβάντος.
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης που τεκμηριώνει την εκπαίδευσή του, κατά τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία (Π.Δ. 17/96).

Ενδεικτική Θεματολογία σεμιναρίων: 

 Ανάλογα με το σεμινάριο, είναι δυνατό να καλυφθεί η παρακάτω θεματολογία: 

 • Βασικές Έννοιες Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης 
 • Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία 
 • Μέσα Πυρόσβεσης - Τρόποι Χρήσης 
 • Βασικός Εξοπλισμός 
 • Οργάνωση & Καθήκοντα Ομάδων Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης (μόνο στα Σεμινάρια των Ομάδων Πυρασφάλειας / Δ.Ε.Α.) 
 • Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 
 • Ανάλυση Οδηγιών Αντιμετώπισης Τυπικών Συμβάντων
 • Έλεγχος - Επιθεώρηση Μέσων Πυρόσβεσης (μόνο στα Σεμινάρια των Ομάδων Πυρασφάλειας / Δ.Ε.Α.)
 • Πρακτική Άσκηση.
 • Διεξαγωγή Προσομοιωμένης Άσκησης Εκκένωσης, αν ζητηθεί Κάθε ένα σεμινάριο μπορεί να συνδυαστεί με σεμινάριο Α' Βοηθειών, ενώ μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης της κάθε επιχείρησης.