Λ. Βουλιαγμένης 44 & Λόντου 27, ΤΚ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
(+30) 210 9603415 info@safebusiness.gr
GR | EN

Ασφαλή Εργασία σε Ύψος 

Η εργασία σε ύψος μπορεί να διεξαγχθεί με απόλυτη ασφάλεια αν και εφόσον οι εργαζόμενοι είναι σωματικά κατάλληλοι, διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και έχουν εκπαιδευθεί επαρκώς στη χρήση του.

Η SAFE BUSINESS S.A  προσφέρει τη δυνατότητα διοργάνωσης σεμιναρίων κατάρτισης σε πληθώρα εκπαιδευτικών αντικειμένων Ασφαλούς Εργασίας σε Ύψος, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι:

 • Ασφαλής Εργασία με φορητές Κλίμακες.
 • Ασφαλής Εργασία σε Πυλώνες Κινητής Τηλεφωνίας.
 • Ασφαλής Εργασία σε Ανεμογεννήτριες.
 • Ασφαλής Εργασίες σε Ύψος σε Τεχνικά Έργα (Ικριώματα, Γερανοί, κα.).
 • Ασφαλής Εργασία σε Ύψος σε Ναυπηγοεπισκευαστικές Δραστηριότητες.
 • Ασφαλής Εργασία σε Ύψος στη Διοργάνωση Συναυλιών & Θεαμάτων.

Μετά το πέρας των σεμιναρίων, κάθε εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζει τους βασικούς κινδύνους που διατρέχει κατά την εργασία του και τον τρόπο να τους ελέγχει.
 • Να επιλέγει τον κατάλληλο εξοπλισμό για εργασία σε ύψος και να γνωρίζει πώς να τον ελέγχει πριν εργασθεί σε ύψος.
 • Να μπορεί να προλαμβάνει δυσάρεστες καταστάσεις εξαιτίας εξωγενών παραγόντων (π.χ. καιρικές συνθήκες).
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές διάσωσης τραυματία Η εκπαίδευση Ασφαλούς Εργασίας σε Ύψος οδηγεί σε βεβαίωση παρακολούθησης σύμφωνα με τις επιταγές του Π.Δ. 155/2004.

Ενδεικτική Θεματολογία: 

 • Να γνωρίζει τους βασικούς κινδύνους που διατρέχει κατά την εργασία του και τον τρόπο να τους ελέγχει.
 • Να επιλέγει τον κατάλληλο εξοπλισμό για εργασία σε ύψος και να γνωρίζει πώς να τον ελέγχει πριν εργασθεί σε ύψος.
 • Να μπορεί να προλαμβάνει δυσάρεστες καταστάσεις εξαιτίας εξωγενών παραγόντων (π.χ. καιρικές συνθήκες).
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές διάσωσης τραυματία Η εκπαίδευση Ασφαλούς Εργασίας σε Ύψος οδηγεί σε βεβαίωση παρακολούθησης σύμφωνα με τις επιταγές του Π.Δ. 155/2004